502 755 435

Chirurgia

CHIRURGIA
 • zabiegi na jamie brzusznej,
 • onkochirurgia (usuwanie guzów nowotworowych),
 • kauteryzacja,
 • zabiegi profilaktyczne (sterylizacja, kastracja),
 • chirurgia urazowa
 • korekcja skrzydełek nosowych
 • skracanie poniebienia
 • zabiegi w obrębie okładu moczowego
 • ortopedia
  • osteosynteza złamań kości
  • stabilizacja stawu kolanowego przy uszkodzonym więzadle krzyżowym (rożne metody)
  • chirurgiczna stabilizacja zwichniętej rzepki
  • iniekcje dostawowe
  • artrocenteza i ocena płynu stawowego
  • chirurgiczne leczenie dysplazji stawu łokciowego oraz biodrowego
  • leczenie komórkami macierzystymi
  • znieczulenia miejscowe, nadoponowe i okołonerwowe
  • pełne znieczulenie infuzyjne
  • tlenoterapia
  • płynoterapia
  • krwiolecznictwo.