502 755 435

Choroby królików i gryzoni

CHOROBY KRÓLIKÓW I GRYZONI
  • przycinanie zębów trzonowych, pazurów ,
  • szczepienia,
  • porady:
    • pielęgnacja
    • żywienie
  • leczenie chorób skóry